• Kidričeva cesta 19 A, 3320 Velenje
 • 0590 90 250
 • info@vdcsasa.si

SPLOŠNO

arstveno delovni center SAŠA (VDC SAŠA) v Velenju je regijski javni socialno varstveni zavod, ki izvaja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, v letu 2020 se tej storitvi pridružuje tudi institucionalno varstvo. Pokriva območje treh upravnih enot, Velenja, Žalca in Mozirja, skupaj pokrivamo 15 občin. Ustanovitelj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Uporabniki VDC SAŠA so odrasle osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju.

Storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema kompleksne aktivnosti, ki jih izvajamo multidisciplinarno, strokovno in z individualnim pristopom.

Vodenje zajema:

 • oblikovanje individualnih programov za vsakega uporabnika, glede na njegove želje, potrebe in interese,
 • ohranjanje in nadgrajevanje znanja in sposobnosti, novih vsebin in veščin,
 • socialni stiki in vključevanje v okolje,
 • ohranjanje in spodbujanje čim večje samostojnosti,
 • sodelovanje na vseh nivojih z uporabnikom in njegovimi svojci,
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami,
 • organiziranje kreativnih dejavnosti in
 • aktivno vključevanje v okolje.

Varstvo zajema:

 • spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti,
 • nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb,
 • pomoč pri vstajanju, obuvanju, sezuvanju in slačenju,
 • pomoč pri gibanju in hoji,
 • pomoč pri komunikacijah in orientaciji ter
 • varstvo pri prihodih in odhodih ter
 • spremstvo pri prevozih.

Splošno - izdelki

Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega:

 • take oblike dela, ki omogočajo uporabnikom ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti:
  • lastni program,
  • kooperacijsko delo,
 • zagotavljanje pogojev za varno delo,
 • uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, spremljanje delovnega procesa,
 • prodajo izdelkov.

Institucionalno varstvo

V letu 2020 se pridružuje tudi storitev institucionalnega varstva. To je oblika 16 urnega bivanja in 8 urnega vključevanja v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Bivanje v bivalni enoti omogoča kakovostno in celovito življenje uporabnikov, saj so tako še bolj samostojni in neodvisni, seveda ob nenehni podpori in opori zaposlenih.

Dokumenti

 
 
 

Povezave

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/

Socialna zbornica Slovenije: https://www.szslo.si/

Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije: http://skupnost-vdc.si/