• Kidričeva cesta 19 A, 3320 Velenje
 • 0590 90 250
 • info@vdcsasa.si

OE JEŽEK VELENJE


ENOTA: VDC SAŠA, ENOTA JEŽEK VELENJE
LOKACIJA: KIDRIČEVA 19A, 3320 VELENJE
ŠTEVILO UPORABNIKOV: 48 ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM IN TELESNEM RAZVOJU.
DELOVNI ČAS: OD PONEDELJKA DO PETKA MED 7:00 IN 15:00 URO. SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI ZAPRTO.

STORITEV: VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI

 • OSNOVNA OSKRBA ZAJEMA BIVANJE, PREHRANO, TEHNIČNO OSKRBO IN PREVOZE.
 • VODENJE, VARSTVO TER ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI JE ORGANIZIRANO IN SE IZVAJA TAKO, DA UPORABNIKOM OMOGOČA OHRANJANJE PRIDOBLJENIH IN ŠIRITEV NOVIH ZNANJ IN DELOVNIH SPRETNOSTI, PRIDOBIVANJE NOVIH SOCIALNIH IN DELOVNIH NAVAD, URESNIČEVANJE LASTNIH IDEJ IN USTVARJALNOSTI, STIMULIRA OBČUTEK KORISTNOSTI IN SAMOPOTRDITVE. DRUGE OBLIKE VARSTVA, KI OMOGOČAJO UPORABNIKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM DELOVNO IN SOCIALNO UDEJSTVOVANJE.
 • VODENJE OBSEGA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV, SODELOVANJE Z UPORABNIKOM IN NJEGOVIMI SVOJCI, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI IN ORGANIZACIJAMI, ORGANIZIRANJE KREATIVNIH DEJAVNOSTI IN AKTIVNO VKLJUČEVANJE V OKOLJE.
 • VARSTVO ZAJEMA SPREMLJANJE, PODPORO IN ZAGOTAVLJANJE OBČUTKA VARNOSTI, NUDENJE POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OPRAVLJANJU FIZIOLOŠKIH POTREB, POMOČ OSNOVNIH DNEVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ PRI KOMUNIKACIJAH IN ORIENTACIJI TER VARSTVO PRI PRIHODIH IN ODHODIH TER SPREMSTVO PRI PREVOZIH.
 • AKTIVNOSTI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA Z NAMENOM OHRANJANJA PRIDOBLJENEGA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI TER UČENJA NOVIH VSEBIN IN VEŠČIN, VZDRŽEVANJA IN RAZVOJA SOCIALNIH STIKOV IN KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI UPORABNIKA, OHRANJANJE PRIDOBLJENE IN RAZVIJANJE VEČJE SAMOSTOJNOSTI.
 • STORITEV ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI OMOGOČA UPORABNIKOM OHRANJANJE PRIDOBLJENIH ZNANJ TER RAZVOJ NOVIH SPOSOBNOSTI, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA VARNO DELO, PRILAGAJANJE STROJEV IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV ZMOGLJIVOSTIM UPRAVIČENCEV, UVAJANJE V DELO, RAZVIJANJE DELOVNIH SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI, SPREMLJANJE DELOVNEGA PROCESA, NABAVO SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV, PREVOZE MATERIALA ZA DELO TER PRODAJO IZDELKOV.
 • KOOPERACIJSKO DELO V SODELOVANJU Z RAZLIČNIMI PODJETJI (SESTAVLJANJE RAZLIČNIH ARTIKLOV, LAŽJI DELOVNI PROCESI, ITD.)
 • NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI (SPECIALNA OLIMPIADA SLOVENIJE, ABILIMPIADA, LETOVANJA, ZIMOVANJA, DRUGE OBLIKE NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI).
 • PROMOCIJA DEJAVNOSTI VDC SAŠA PREKO SPLETNE STRANI, SOCIALNIH OMREŽIJ, INDIVIDUALNA PRODAJA V PRODAJALNI JEŽEK, KOMISIJSKA PRODAJA V RAZLIČNIH USTANOVAH IN NA RAZLIČNIH PRIREDITVAH V ŠIRŠEM OKOLJU.

NAVDIH ENOTE JEŽEK...

NAŠA OSNOVNA NAČELA SO SPOŠTOVANJE, SAMOSTOJNOST, POGUM,
POZITIVNOST, ISKRENOST, VZTRAJNOST...
K TEMU DODAMO ŠE ZAČIMBE VESELJA, MEDSEBOJNE POMOČI,
USTVARJALNOSTI, RAZLIČNOSTI, INDIVIDUALNOSTI...
SKUPAJ DOBRO PREMEŠAMO SODELOVANJE, UČENJE, SI DOVOLIMO NAPAKE, DELIMO ZNANJE IN IZKUŠNJE, IŠČEMO NOVE POTI, SLEDIMO SKUPNIM CILJEM, SI ZNAMO PRISLUHNITI
IN SMO NAVDIH DRUG DRUGEMU!
VABLJENI K NAM S SVOJIM NAVDIHOM!

Oglejte si naše prispevke na: povezavi do našega e Glasila