• Kidričeva cesta 19 A, 3320 Velenje
 • 0590 90 250
 • info@vdcsasa.si

OE Maksi Žalec

ENOTA: VDC SAŠA, ENOTA MAKSI ŽALEC
LOKACIJA: ULICA TALCEV 6, 3310 ŽALEC
ŠTEVILO UPORABNIKOV: 30
DELOVNI ČAS: OD PONEDELJKA DO PETKA, OD 6.30 DO 15.00 URE

STORITEV: VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
 • ORGANIZIRAN PREVOZ
 • BIVANJE DO 8 UR V PROSTORIH, UREJENIH ZA DELO IN PROSTI ČAS
 • TOPLI OBROK
 • VARSTVO Z ORGANZIRANIMI AKTIVNOSTMI, PO NAČELU, VSAKOMUR TO, KAR POTREBUJE
 • ZAPOSLITEV POD POGOJI, KI ZAGOTAVLJAJO VSEM UDELEŽENCEM DOŽIVETJE KORISTNOSTI IN USPEŠNOSTI
 • TRŽENJE KOOPERACIJSKIH STORITEV IN IZDELKOV IZ LASTNIH PROIZVODNIH PROGRAMOV
 • DENARNA NAGRADA IN KORIŠČENJE NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI (LETOVANJE, IZLETI, EKSKURZIJE…)
 • VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN OBLIKOVANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
 • POMOČ IN SVETOVANJE ZA CELOSTNI OSEBNOSTNI RAZVOJ, SOŽITJE V DRUŽINI IN V OKOLJU
 • SPROSTITEV, DRUŽENJE IN AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
NAŠA NAČELA:
 • spoštovanje dostojanstva in skrb za dobro počutje uporabnikov
 • spodbujanje aktivnega vključevanja v delovno in družbeno življenje, v skladu s sposobnostmi uporabnikov in ob podpori zaposlenih
 • upoštevanje individualnih potreb, želja in interesov
 • zagotavljanje celovitosti obravnave s sodelovanjem strokovnih delavcev in sodelavcev različnih strok
 • spoštovanje avtonomnosti in možnosti izbire za vsakega uporabnika
OE Maksi Žalec - vhod
OE Maksi Žalec - zadnja stran