• Kidričeva cesta 19 A, 3320 Velenje
  • 0590 90 250
  • info@vdcsasa.si

INSTITUCIONALNO VARSTVO


V letu 2020 smo vzpostavili storitev institucionalnega varstva. To je oblika 16 urnega bivanja (popoldne, ponoči in vikendi) in 8 urnega vključevanja v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (dopoldne). Bivanje v bivalni enoti omogoča kakovostno in celovito življenje uporabnikov, saj so tako še bolj samostojni in neodvisni, seveda ob nenehni podpori in opori zaposlenih.
 

BIVALNA ENOTA MOZIRJE

LOKACIJA: Rožna pot 1, 3330 Mozirje

ŠTEVILO UPORABNIKOV: 16 uporabnikov

DELOVNI ČAS: 24 ur na dan vse dni v tednu.

Bivalna enota je oblika institucionalnega varstva oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine

STORITEV:

1. OSNOVNA OSKRBA

- bivanje: stavba je nova, prostori so nadstandardni, sobe so eno in dvoposteljne, večina sob ima svojo kopalnico. Stavba je opremljena z dvigalom in velikimi, svetlimi skupnimi prostori za izvajanje najrazličnejših aktivnosti.

- organizacija prehrane: zajema nabavo, pripravo in ustrezno postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov. Tople obroke (kosilo in večino večerij) nam zagotavlja Gorenje Gostinstvo, nekatere pripravljamo sami.

- tehnična oskrba zajema zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice.

- prevoz vključuje organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za vse upravičence

2. SOCIALNA OSKRBA

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva in nalog vodenja.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).

Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi sodelavci ter organizacijo prostočasovnih dejavnosti.

 

VIZIJA NAŠE BE -  V NAŠEM DRUGEM DOMU SE IMEJMO VSI KAR SE DA NAJLEPŠE!

 

Delajmo, kar zmoremo,

Opazujmo in se učimo,

Medsebojno sodelujmo.   

 

Pomagajmo drug drugemu,

Oblikujmo dobre odnose,

Lovimo pozitivizem,

Nesebično se podpirajmo in poslušajmo.

 

Lahko počivamo ali ustvarjamo,

Jezo spreminjajmo v veselje,

Upoštevajmo želje, potrebe in interese,

Bodrimo se, spoštujmo,

Edinstvenost upoštevajmo,

Zagovarjajmo iskrenost,

Ne bojmo se pokazat svojih čustev

In radi se imejmo.